Прием и такси

Правила за прием на деца в целодневни детски заведения на Община Русе

Документи за кандидатстване

  • Заявление
  • Копие от удостоверение за раждане на детето
  • Документи за доказване на предимство (ако има такива)

Уведомяване ви, че от 01.03.2013 г. няма да се подават документи за приемане на деца, родени през 2010 г. Приемът ще стартира от месец май и ще бъде само по електронен път. Новият програмен продукт цели да облекчи гражданите, за да не чакат за записване в детските градини.

Необходими медицински документи при постъпване в детска градина

  • Микробиологично изседване за патогенни чревни бактерии.
  • Изследване за чревни паразити.
  • Изследвания за кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.
  • Медицинска бележка от лекар за липса на контакт на дедето със заразно болен, издадена не по-рано от тре дни преди постъпване в детската градина.

Такси

Съгласно Наредба №16 на Община Русе за общинските такси, месечната такса е 10 лв. (задължителна такса, дори когато детето не посещава временно детска градина) + 2,50 лв. за всеки присъствен ден.

Харесайте ни във Facebook
Открийте ни лесно

Изработка и хостинг на сайта: SoftShop.eu