Важна информация за начина на работа на ДГ "Детелина" - гр. Русе срещу разпространението на коронавирус и COVID-19
График за приемФилтър - ДекларацияАнкетаПравилник на детската градинаМерки срещу COVID-19Информирано съгласие - Насоки

Обща информация за дейностите

Организация на заниманията

Дечица

Децата в детската градина са разпределени по възрастови групи и за всички се грижат квалифицирани педагози и помощно-обслужващ персонал. Изпълняват се различни дейности по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквания на МОН, които включват:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Околен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструиране и технологии
  • Физическа култура
Музика

Допълнителни занимания

В детската градина се предлагат и извън класни дейности по желание на децата и родителите срещу заплащане. Те включват занимание по:

  • Чуждоезиково обучение – английски език
  • Народни танци
  • Футбол

Всички допълнителни занимания се провеждат от квалифицирани кадри. В края на учебната година те представят открит урок с децата пред родителите.

* Възможност за включване на други допълнителни дейности


Нашият екип работи с цел да полага основите на всяко дете, като осигурява физическо, познавателно, духовно-нравствено, социално и творческо развитие.


Дечица

Дневен режим по часове

07.00 - 08.20 ч. Прием на децата
08.20 - 08.30 ч. Сутрешна гимнастика
08.30 - 08.40 ч. Измиване на ръце, тоалет
08.40 - 09.00 ч. Закуска
09.00 - 10.00 ч. Активна образователна дейност – занимания
10.00 - 10.15 ч. Закуска-плод
10.30 - 11.00 ч. Активна дейност (творческа, двигателна, интелектуална)
11.00 - 11.30 ч. Игри по интереси, индивидуални занимания, разходки
11.45 - 12.20 ч. Обяд
12.30 - 13.00 ч. Подготовка за следобедна почивка, тоалет
13.00 - 15.00 ч. Следобеден сън
15.00 - 15.30 ч. Тоалет, подвижни игри
15.45 - 16.00 ч. Закуска
16.05 - 16.35 ч. Активна дейност (творческа, двигателна, интелектуална), разходки
16.40 - 18.30 ч. Игри по интереси, индивидуални занимания, изпращане на децата

Харесайте ни във Facebook
Открийте ни лесно

Изработка и хостинг на сайта: SoftShop.eu