Важна информация за начина на работа на ДГ "Детелина" - гр. Русе срещу разпространението на коронавирус и COVID-19
График за приемФилтър - ДекларацияАнкетаПравилник на детската градинаМерки срещу COVID-19Информирано съгласие - Насоки

Материална база

Еко кабинет

Еко кабинетът е направен с цел да се повиши екологичната култура на децата, да се включват в ситуации, при които осъзнават факторите за опазване и възпроизводство на средата около тях. В кабинета са обособени три центъра:

  • Информационен, чрез който се използват електронни средства за обучение като прожектиране на научно-популярни филми, анализ на определени теми чрез мултимедийни презентации, работа с интерактивни приложения.
  • Детска лаборатория, чрез която децата работят с материали и инструменти за прогнозиране, правят се експерименти, наблюдаване на процесите на взаимодействие с живата и неживата природа през микроскоп, лупа, сушене на растения и билки.
  • Зимна градина, чрез него се натрупва практически опит за грижа към растенията, формиране на желание за труд у децата като се поставят задачи за сеене, садене, аранжиране на цветя и грижа за тях.

Кабинетът е финансиран от Министерството на околната среда и водите по проект на ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).

Кабинет по информатика

Кабинетът по информатика (ИКТ кабинет) е направен с цел подобряване на качеството на обучение, както и повишаване мотивацията на децата към активно мислене, за да развиват творческите си способности. Създава се интерактивна среда, която позволява свобода на избор, развиване на умения за работа с компютърни системи и софтуер и на умения за общуване в среда на активно екипно сътрудничество. Разширяват се възможностите за социално взаимодействие и уважение към индивидуалните различия, потребности и интереси на децата.

Кабинета е финансиран от Министерството на образованието и науката по Национална програма "ИКТ".

Плувен басейн

Детска градина "Детелина" разполага с обновен плувен басейн за децата. Плуването е по желание и е безплатно за всички деца. Следят се стриктно всички изисквания за безопасност. Обстановката е приятна, с подходяща температура на въздуха и водата. Тренировките се извършват от квалифициран детски учител по плуване с опит. За нас най-важното е здравето на децата, за това се стремим да предоставим една по-благоприятна и здравословна среда.

Физкултурен салон

Физкултурният салон в детска градина е просторен и светъл. Там се провеждат педагогически ситуации по физическо възпитание, тържества и театри. Има подходящо оборудване за децата.

Кабинет по безопасност на движението по пътищата

В кабинета по "Безопасност на движението по пътищата" децата изучават най-важните правила за спазване. Разполагаме с необходими обозначителни знаци и средства за по-лесно възприемане у децата. Педагогическите ситуации протичат с много интерес и забавление от страна на децата.

Харесайте ни във Facebook
Открийте ни лесно

Изработка и хостинг на сайта: SoftShop.eu