Важна информация за начина на работа на ДГ "Детелина" - гр. Русе срещу разпространението на коронавирус и COVID-19
График за приемФилтър - ДекларацияАнкетаПравилник на детската градинаМерки срещу COVID-19Информирано съгласие - Насоки

История

юни 1975

В Русенския квартал "Здравец изток" е построена детска градина от нов тип – ЦДГ "Бойка" – 8 групи

март 1976

Тържествено откриване на ЦДГ "Девети май" – 5 групи

октомври 1976

Отваря врати още една детска градина ЦДГ "Леон Таджер" – 5 групи

ноември 1987

ЦДГ "Леон Таджер" и ЦДГ "Девети май" се обединяват в една детска градина с щастливото име "Детелина"

януари 1993

В резултат на демократични промени ЦДГ "Бойка" и ЦДГ "Детелина"се обединяват в ЦДГ "Детелина" – 17 групи.

юни 1994

Най-значимото постижение и предизвикателство за детската градина е реализирането на международната образователна програма "Стъпка по стъпка"

септември 1997
ДГ "Детелина" е обявена за образователен модел – център в България по програма "Стъпка по стъпка" – осъществяване на нови дейности и възможности за учители, студенти и семейства да изучават и практикуват в детската градина
май 2017

Сградата на бившата ЦДГ "Бойка" прекратява дейността си и ДГ "Детелина" я предава на Община Русе.

днес

ДГ "Детелина" е базов център към Педагогическия факултет към Русенския университет. Професионалисти обучават и възпитават деца, които имат многобройни изяви, постижения и награди. Предлага се качествено образование, в което се въвеждат нови образователни технологии и в което се стимулира участието и на семейството. Градината е един от най-добрите образователни модели на предучилищното възпитание в България, разполагащ с творчески педагогически екипи, изграждащи личностни качества в децата чрез много обич и внимание, за да бъдат днешната и утрешната гордост на страната ни.

Харесайте ни във Facebook
Открийте ни лесно

Изработка и хостинг на сайта: SoftShop.eu