Важна информация за начина на работа на ДГ "Детелина" - гр. Русе срещу разпространението на коронавирус и COVID-19
График за приемФилтър - ДекларацияАнкетаПравилник на детската градинаМерки срещу COVID-19Информирано съгласие - Насоки

Екип

За възпитанието и обучението на децата се грижат педагогически и непедагогически персонал. Основната ни цел е повишаване ефективността на образователно-възпитателна дейност чрез продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, отговаряща на изискванията и очакванията за по добро обучение. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е насочено към напредъка на децата, както и към подобряване на образователните им резултати. Родителите също не са пасивна страна - те работят заедно с учителите, като техни партньори.

Квалификации
Квалификации
Квалификации
Квалификации
Квалификации
Квалификации
Квалификации
Квалификации
Харесайте ни във Facebook
Открийте ни лесно

Изработка и хостинг на сайта: SoftShop.eu