Дневен режим

ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (34 г.)

rejim_I.pdf

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (45 г.)

rejim_II

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (56 г.)

rejim_III

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (67 г.)

rejim_IV