Материална база

Add Headings and they will appear in your table of contents.

    ДГ „Детелина“ е разположена в  две сгради, построени по типови проекти. Те са двуетажни и са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилното отглеждане и възпитание на децата и за провеждането на цялостен, качествен и пълноценен педагогически процес.

Функционират осем групи, които се състоят от занималня, спалня, офис, сервизно помещение и съблекалня. Всички помещения са в добро състояние – естетически и функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт на децата и персонала.


Салон за провеждане на физически упражнения  и събития  


Физкултурният салон в детска градина е просторен и светъл. Там се провеждат педагогически ситуации по физическо възпитание, тържества и театри. Има подходящо оборудване за децата. 


Кабинет по БДП


В кабинета по "Безопасност на движението по пътищата" децата изучават най-важните правила за спазване. Разполагаме с необходими обозначителни знаци и средства за по-лесно възприемане у децата. Педагогическите ситуации протичат с много интерес и забавление от страна на децата. 


Еко кабинет 

Направен е с цел да се повиши екологичната култура на децата, да се включват в ситуации, при които осъзнават факторите за опазване и възпроизводство на средата около тях. В кабинета са обособени три центъра: 

 Информационен, чрез който се използват електронни средства за обучение като прожектиране на научно-популярни филми, анализ на определени теми чрез мултимедийни презентации, работа с интерактивни приложения.

Детска лаборатория, чрез която децата работят с материали и инструменти за прогнозиране, правят се експерименти, наблюдаване на процесите на взаимодействие с живата и неживата природа през микроскоп, лупа, сушене на растения и билки.

Зимна градина, чрез него се натрупва практически опит за грижа към растенията, формиране на желание за труд у децата като се поставят задачи за сеене, садене, аранжиране на цветя и грижа за тях.

Кабинетът е финансиран от Министерството на околната среда и водите по проект на ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда).


Lego център 

В Lego центъра децата работят в екип, докато решават забавни предизивекателства. Строят модели, като използват тухличките на  LEGO Educotion. Така развиваме творческо мислене, инициатива, общуване внимание, математическа грамотност.

Вътрешен басейн
Детска градина "Детелина" разполага с обновен плувен басейн за децата. Плуването е по желание и е безплатно за всички деца. Следят се стриктно всички изисквания за безопасност. Обстановката е приятна, с подходяща температура на въздуха и водата. Тренировките се извършват от квалифициран детски учител по плуване с опит. За нас най-важното е здравето на децата, за това се стремим да предоставим една по-благоприятна и здравословна среда.