ДГ "Детелина", 

гр. Русе

НАШАТА ИСТОРИЯ

 

ДГ "Детелина" - базов център към Педагогическия факултет на  РУ ,  образователен модел  на предучилищното възпитание, разполагащ с творчески педагогически екип, изграждащ личностни качества у децата чрез много обич и внимание. 

ДГ „ Детелина“ предлага качествено образование, в което се въвеждат нови образователни технологии.

Мото"ДГ„ Детелина“ – вълшебен свят за децата "

Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата  да изживеят пълноценно своето детство и активно да посрещнат предизвикателствата на времето чрез:

В ДГ „ Детелина“  се обучават и възпитават 220 деца, разпределени в 8 групи в две сгради. Разполага с физкултурен салон, кабинет „Безопасно движение по пътищата“, „сензорна“ стая, еко кабинет, Lego център Education, басейн, занимални оборудвани с интерактивни средства.

За изграждане на добра учеща образователна среда, за достъп и равен шанс за всички деца, ДГ„ Детелина“ участва в инициативи и проекти, гарантиращи по- високо качество на образователно - възпитателния процес.Научете повече

Актуално